جزوه آموزش گرامر در سطح المنتری(ویژه دانشجویان )

جزوه آموزش گرامر در سطح المنتری(ویژه دانشجویان )

این جزوه جهت افزایش دانش گرامر دانشجویان در سطح المنتری طراحی شده است. بخصوص برای دانشجویان دانشگاه که زبان عمومی ۱ و یا ۲ را دارند.

لینک های دانلود