1400 واژه (ترکیبی از 504 و 1100 واژه)

1400 واژه (ترکیبی از 504 و 1100 واژه)

1400 واژه ترکیبی است از دو کتاب 504 و 1100 واژه بدینصورت که کلمات ضروری تر و مهم آن در این لیست جمع آوری شده اند. 

این مجموعه برای داوطلبان آزمونهای ارشد پزشکی و دکتری (MHLE - MSRT )  بسیار مفید می باشد.

زبان آموزانی که دنبال لغت برای آزمونهای تافل و ایلتس هم می گردند این مجموعه کمک بسیار زیادی به آنها می کند.

 

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید